Sparing eller forbrukslån: Hvor lenge må jeg spare for å realisere båtdrømmen?

Mange drømmer om late sommerdager på sjøen, i egen båt, men å kjøpe seg egen båt koster mye penger. Det er selvsagt ikke gratis å låne penger, men mange velger allikevel å lånefinansiere båtkjøpet frem for å spare opp penger først.

Båtlån eller forbrukslån

I de fleste tilfeller vil det være mye rimeligere å ta opp et lån med pant i båten, enn å gå for et usikret forbrukslån som brukes til kjøp av båt. Det finnes flere banker på det norske markedet som tilbyr lån til båt, med dagens rentenivå stort sett med en effektiv rente på 6-7%.

De fleste båtlån krever at du har minimum 20% egenkapital, men for å oppnå beste rente må du kunne betale 35% av kjøpsprisen kontant. Det skilles normalt på båter over og under syv meter, der lån med pant i de mindre båtene normalt har en marginalt høyere rente. Noen lån stiller som en forutsetning at du har kaskoforsikring på båten det tas pant i, men dette gjelder ikke alle banker, så sjekk betingelsene på lånet nøye.

Kjøper du ny båt fra forhandler er det normalt aldri noe problem for banken å ta pant i båten, og de vil ikke stille spørsmål ved kjøpsprisen eller verdien på båten. Kjøper du derimot båten brukt fra en privatperson, bør du kontakte banken før du signerer kjøpsavtalen. Banken vil da foreta en verdivurdering av båten og basert på dette beregne hvor stort et beløp de er villige til å låne deg.

Har du ikke penger på bok til å dekke egenkapitalkravet på et båtlån, kan et alternativ være å låne denne delen via et forbrukslån uten sikkerhet og ta opp resten av kjøpesummen som et båtlån. På denne måten kan du lånefinansiere 100% av kjøpsprisen, men du får en betydelig lavere rente på størsteparten av kjøpesummen, enn om du hadde finansiert hele summen med et forbrukslån.

Spare opp til kjøp av båt

Hvor lenge trenger man egentlig å spare for å kunne spare opp til kjøp av båt? Dette er selvsagt helt avhengig av hvor mye du klarer å spare i måneden og hvor dyr båt du ønsker å kjøpe, men vi skal her se på et tenkt eksempel.

Hvis vi tar utgangspunkt i en relativt nøktern båt med en kjøpspris på 250.000kr. Og et månedlig sparebeløp på 5000kr. Krever det ikke mye mattekunnskaper å regne ut at man klarer å spare 60.000kr. I året og at det derfor vil ta fire år og to måneder å spare opp nok penger til å kjøpe drømmebåten. I dagens marked får man omtrent ikke renteinntekter på vanlige bankinnskudd, og det lille man oppnår vil knapt dekke inflasjonen, så vi kan av praktiske årsaker holde dette utenfor regnestykket.

Hvis vi derimot ikke ønsker å betale hele kjøpsprisen kontant, men velger å lånefinansiere 65%, hvilket vil si vi trenger 35% egenkapital, tilsvarende 87.500kr, må vi spare i ca. Halvannet år for å ha tilstrekkelig kontanter til å dekke egenkapitalen på båten. Med denne egenkapitalen vil du måtte låne omtrent 162.500kr. For å kunne kjøpe båten. Hvis vi forutsetter at du, etter at du har tatt opp lånet og kjøpt båten, kan betale samme beløpet i avdrag som du tidligere sparte opp hver måned, altså 5.000kr., vil du kunne nedbetale lånet på rett rundt 3 år, og lånet vil ha en totalkostnad på ca. 20.000kr, med dagens rentebetingelser.

Som vi ser av regnestykket over, vil du hvis du lånefinansierer 65% av kjøpesummen, ha nedbetalt lånet omtrent samtidig som tidspunktet du hadde klart å spare opp hele kjøpesummen (fire måneder senere for å være helt nøyaktig). Du vil med andre ord kunne nyte godt av avslappende dager på sjøen, mer enn to og et halvt år tidligere hvis du lånefinansierer kjøpet enn om du velger å spare opp hele kjøpesummen først, og samtidig sitte uten gjeld i båten omtrent på samme tidspunkt som du hadde hatt råd til å kjøpe båten ved full oppsparing. Dette vil koste deg ca. 20.000kr. I kredittomkostninger og regnestykket er selvsagt basert på at du klarer å betale et avdrag hver måned som tilsvarer beløpet du ellers hadde klart å spare opp.

Zen Banking forbrukslån

Zen Banking hører ikke til blant de eldste aktørene på finansmarkedet. Selskapet ble startet i 2009 og har siden etablert seg som en viktig og seriøs aktør innen kreditt og lån. Zen Banking jobber som lånemegler og er med på å sikre at du får gode betingelser på det lån du ønsker deg.  Det er derfor ikke Zen Banking som behandler søknaden din, men de videreformidler søknaden til sine finanspartnere som er de store bankene i Norge. Zen Banking kan ikke påvirke hvilken bank eller finansinstitusjon som til slutt sender ut tilbud til deg. Zen Banking tar ikke betalt fra deg som kunde for å formidle søknaden videre, det er den enkelte bank eller finansieringsselskap som betaler for dette og det hele er derfor helt uten kostnad for deg.

Lånebeløp hos Zen Banking

Det minste lånebeløpet hos Zen Banking er på kr 10 000 og det høyeste er på kr 500 000. Du kan bruke lånet til det du ønsker, det er ingen som spør deg om hva du skal med beløpet. Et forbrukslån kan derfor være løsningen for deg om du plutselig har kommet i en situasjon hvor det er nødvendig med ekstra penger. Det kan være vanskelig å få lagt nok penger til side som oppsparing og da blir forbrukslånet en god løsning.  Trenger familien nye hvitevarer, kjøkkenet trenger kanskje å bli pusset opp eller må dere legge nytt tak, så kan et forbrukslån være en løsning.

Hva koster det?

Dessverre er det ikke gratis å ta opp et lån. Men det trenger heller ikke å bli veldig dyrt. Den største utgiften ved et forbrukslån er renten du må betale. Når du søker om lån vil det bli foretatt en kredittvurdering og ut fra denne vil banken bestemme hvilken rente de kan tilby deg. Den gjennomsnittlige renten hos Zen Banking er på 15,8%. Noen vil få tilbudt en lavere rente mens andre må betale en litt høyere rente, det er utelukkende kredittscoren din som avgjør dette. Men, nedbetalingstiden kan du velge selv. Her er det mulighet for å betale lånet tilbake over 15 år, men du kan selvsagt også betale lånet tilbake mye raskere og dermed spare rentekostnader. I tillegg til renten vil det bli lagt til et termingebyr og et etableringsgebyr som er på kr 640.

Søknaden fylles ut på nett

Fyll ut søknadsskjemaet på nettsiden til Zen Banking. Du må ha fylt 25 år for å kunne søke om lån hos dem og ha en inntekt på minst kr 200 000 i året, noe de fleste i Norge med fast jobb har i lønn. Send inn søknaden og Zen Banking vil da videreformidle den til sine partnere. Du vil i løpet av kort tid få et svar om søknaden godkjennes. Blir den innvilget, vil du motta tilbud om lån fra de banker som mener de kan tilby deg et forbrukslån.

Hva er formueskatt?

Blant mange folk i Norge, gjerne de med formue, er dette en av de mest forhatte skatter vi har. Men, det er også en skatt som kommer velferdssamfunnet til gode og dette har i alle år vært en av de største årsakene til at skatten ikke har blitt avviklet. Når en ser på land vi bruker å sammenlikne oss med, så har flere av disse avviklet formueskatten. Dette gjelder blant annet Danmark, Sverige, Finland og Tyskland. Alle disse landene avviklet formueskatten på 1990- og 2000-tallet og i dag er det kun Frankrike, Sveits og Spania, som sammen med Norge, har formueskatt. Med den økende offentlige gjelden i mange europeiske land, har diskusjonen om formueskatt kommet opp igjen. Dette er en mulighet for land med stor offentlig gjeld, til å øke inntektene samt et tiltak som IMF (Det internasjonale pengefondet) har utpekt som en løsning for å styrke de offentlige inntektene, og dermed få en bedre balanse på statsbudsjettene.

En skatt for de rike

Formuesskatten i Norge er en skatt på det som kalles netto formue og betales til kommune og stat. Skatten betales av personlige skattytere og selskaper, med unntak av aksjeselskaper. La oss se på hva formuesskatt egentlig er og hvordan den fungerer i Norge. Kort og godt kan en forklare formueskatt med at det er en skatt på netto formue. Regnestykket er egentlig veldig enkelt. Staten legger sammen den totale verdien av de objekter, som betegnes som formuesobjekter. Dette gjelder blant annet fast eiendom, bankinnskudd, aksjer og næringskapital. Så trekkes det en har av gjeld fra og er resultatet positivt, så må en betale formueskatt. Dette er selvsagt en skatt som rammer de med formue, noe som også er grunnen til at den er upopulær blant mange.

For personer var formuesskatten i 2015 på 0,7% til kommunen og 0,15% til staten. Dette gjaldt for den delen av formuen som var over 1,2 millioner. Sammen med formueskatten for selskaper, med unntak av aksjeselskaper, så innbragte denne skatten 14 milliarder til staten i 2014. Dette er rundt 1% av alle skatteinntekter i Norge.

Hvordan fastsette verdier

Når en skal fastsette verdier på ulike formuesobjekter, så kan det fort tenkes at her blir det stor uenighet. Med store verdier kan det fort bli snakk om mye penger, og folk flest vil jo ikke betale mer enn nødvendig i skatt. Men det hele er forenklet i form av regler, som forteller om hvordan formuesobjektene skal verdsettes. Har du stående en million i banken, så er det en formue på en million. Med boligen er det en annen sak. Her blir primærboligen fastsatt ut fra likningsverdien. Denne utgjør 25% av markedsverdien. Så har boligen din en likningsverdi på kr 500 000, så mener skatteetaten at din bolig har en markedsverdi på to millioner. Sekundærboliger, som er andre eiendommer, hytter osv., verdsettes til 80% av markedsverdien. Når det gjelder gjelden, så verdsettes denne alltid fullt ut, altså til 100%.

Verdivurdering av løsøre

Det må også betales formuesskatt av løsøre. Her er det et fribeløp på kr 100 000, hvilket betyr at du kun må betale skatt på den delen som overstiger dette beløpet. Løsøre er f.eks. bil, båt, motorsykkel, moped, campingvogn, alt av verdier som hører til hjemmet, fritidsutstyr og til og med kjæledyr. Det finnes litt forskjellige måter å fastsette verdien på blant annet bilen og båten. Verdien av bilen din fastsettes etter en skala som tar utgangspunkt i bilens opprinnelige listepris som ny. Jo eldre bilen din er, desto lavere vil prosentsatsen av listeprisen være. Samme metoden brukes også med campingvogner.

Med båter er det litt annerledes. Verdien på en båt følger ikke samme verdifall som en bil og derfor er reglene litt annerledes. Hvis salgsverdien er lavere enn kr 50 000, vil den verdsettes under innbo. Er båtens verdi kr. 50 000 eller høyere, så vil båten verdsettes til 75% av forsikringssummen. Er båten ikke forsikret, vil det være den antatte salgsverdi som gjelder. Ved innbo vil det gjelde verdisaker som malerier eller andre kunstgjenstander.

Ut fra størrelsen på inntektene staten får fra formuesskatten, er det liten tvil om at den er nyttig post på statsbudsjettet.

Hva er forskjellen på smålån og forbrukslån?

Forskjellen på et forbrukslån og et smålån er ikke greit å bli klok på. Bankene som tilbyr disse lånene, omtaler de gjerne om hverandre. Samtidig er det klart at et smålån nødvendigvis må ha en begrenset lånesum sammenlignet med et forbrukslån. I utgangspunktet er begge begrepene temmelig like, men de fleste banker vil nok definere et smålån som et forbrukslån på inntil 50 000 kroner.

Hva er så et forbrukslån?

Et forbrukslån, enten det er stort eller lite, kan brukes til hva som helst. Bankene krever ikke at lånebeløpet går til et spesifikt formål, slik det er med boliglån, billån, lån til fritidseiendom eller båt, og så videre. Årsaken til at bankene har begrensninger for bruken på de sistnevnte, er at de normalt tar pant i objektet du låner til, og dermed har sikkerhet for lånet. For å få forbrukslån derimot, kreves det ikke at du stiller med sikkerhet.

De fleste forbrukslån kan også skaffes til veie raskere enn de andre typene lån, nettopp fordi det ikke kreves sikkerhet (noe som tar tid på grunn av tinglysning, verditakst, osv.). I dag søker man på nett og får svar med en gang, mens utbetalingen går unna på mellom 1 og 3 dager.

Smålån kan ha høyere renter

Et lite forbrukslån har ofte høyere nominelle renter enn et større. De laveste rentene som tilbys på forbrukslån, finner vi hos de bankene som har lån på inntil 500 000 kroner. Rentebetingelsene blir uansett fastsatt etter en individuell vurdering av søkeren, men startpunktet for beregningen, den laveste nominelle renten, er høyere på mange smålån. De vanligste minsterentene ligger rundt 7% hos banker med store lån, mens tilsvarende for de som fokuserer på smålån ligger på rundt 9%.

Gebyrkostnader varierer

Noen av bankene som tilbyr kun smålån har ingen eller lave etableringsgebyrer, mens hos storbankene ligger denne omkostningen gjerne rundt 900 kroner. Dette kan ha betydning dersom du låner lite penger, fordi gebyret får såpass stor prosentvis innvirkning på den effektive renten, avhengig av hva renteforskjellen er. Om du søker om å låne 10 000 kroner hos henholdsvis Bank Norwegian (etableringsgebyr er på 950 kroner) og Frogtail (etableringsgebyr på 495 kroner), vil forskjellen på rentene likevel kunne gjøre at tilbudet fra Bank Norwegian kommer best ut. Det vet man først når tilbudene kommer i innboksen.

smalanBanker for smålån

De mest populære bankene for smålån inkluderer trioen Thorn, L’EASY og Klikklån (samme eierstruktur bak alle tre bankene), samt Frogtail og Folkia. Sistnevnte tilbyr strengt tatt det vi kan kalle for mikrolån, mens de andre har maksimale lånegrenser på mellom 20 000 og 50 000 kroner. Hos Thorn kan du låne inntil 100 000 kroner uten sikkerhet. Rentene starter høyere hos disse bankene, enn hos de med de største forbrukslånene, men gebyrene er gjennomgående lavere. Tilbakebetalingstiden avhenger av banken og lånebeløpet. Lengste nedbetalingstid finner du derfor hos Thorn, mens Frogtail og Folkia er de med korteste nedbetalingstid. Se flere smålån her: billigeforbrukslån.no/smalan/

Banker for store forbrukslån

Det er 4-5 banker som utmerker seg når det gjelder de største forbrukslånene. OPP Finans, Bank Norwegian og yA Bank tilbyr usikrede lån på inntil en halv million kroner. I tillegg har du Komplett Bank som tilbyr en brukskreditt på inntil samme sum. Santander Consumer Bank og Re:member kan også nevnes, men deres maksimale lånegrense er på 350 000 kroner. For flere banker kan du se nettsiden billigeforbrukslån.no. Du kan selvsagt søke om smålån også fra overnevnte, fordi det laveste lånebeløpet varierer mellom 5 000 kroner og 25 000 kroner. Alle disse bankene peker seg ut som de med de laveste nominelle rentene. Nedbetalingstiden hos disse bankene er inntil 15 år hos de med høyeste lånesum, og 12 pr hos de som lar deg låne inntil 350 000 kroner.

Hvorfor bruke kredittkort i bedriften

Med et kredittkort får man tilgang til lånte penger, og man kan utsette betalingen i nesten to måneder på de beste kredittkortene uten at det koster noe å bruke det. Følgelig er dette veldig fleksibelt og gunstig for bedrifter, spesielt der de ansatte ofte har utlegg i form av innkjøp, drivstoff, reiser eller lignende som det er ugunstig for den ansatte å legge ut for med private penger. Dette, og flere andre grunner til hvorfor man bør bruke kredittkort i bedriften, skal vi se nærmere på her.

Spar penger på alt av innkjøp

Mange kredittkort har et konsept som kalles for cashback. Her får man penger tilbake når man handler med kortet, og prosenten kan være alt fra 1 til 20 prosent avhengig av bransje, type kort og så videre. Er man en del av en bedrift der de ansatte reiser mye, så kan det være gunstig å få et kredittkort som gir cashback på flybilletter. Har man et par hundretalls flyreiser årlig så vil det ikke bare være lettvint å betale for reisene med det aktuelle kredittkortet, men det vil også være gode muligheter for opptjening av bonuspoeng/penger.

Man kan også utstyre de ansatte med kredittkort som gir cashback på alt de handler. Har man mange småkjøp i en bedrift, så kan dette kjapt bli flere tusen kroner årlig. Og bonusen kan for eksempel godskrives de ansatte, i form av vinlotteri, gaver eller lignende.

Få gunstige drivstoffbonuser

Utgifter til bensin eller diesel utgjør en stor del av utgiftene til mange norske bedrifter. Tar man for eksempel en bedrift som daglig har flere titalls biler i bruk, så fylles nok tanken opptil flere ganger i uken. Skaffer man seg et kredittkort med drivstoffbonus – et såkalt bensinkort – så kan man spare inntil 80 øre liter per tank. Her snakker vi fort flere hundrelapper i måneden, og de fleste ansatte vil nok klare å spare flere tusen kroner årlig på dette. Har man 50 sjåfører som sparer 3000 kroner hver på drivstoff i året (dette er ofte maksgrensen man kan spare med et slikt kort), så har man plutselig 150 000 kroner ekstra å rutte med.

Og da er det plutselig ikke småpenger man har spart – bare fordi at de ansatte betaler for drivstoffet med kredittkort. Det blir litt av et julebord dersom alle de ansatte «spleiser» på denne måten?

Enkel oversikt for enkeltpersonsforetak

Hvis du derimot er en del av et mindre firma, og driver enkeltpersonsforetak, så er det også gunstig med et kredittkort for bedriftens utlegg. Ettersom man ikke tar ut lønn i denne typen bedrift, så vil det være gunstig å heller betale ned kredittkortregningen én gang i måneden enn å flytte litt og litt penger mellom kontoer flere ganger i uken. Dette vil også gjøre det enklere for den som fører regnskap. Kanskje kan man ha to kredittkort – ett for private utlegg, og et for de utleggene som angår bedriften direkte.

For deg som driver eget firma vil det også være gunstig med bonuser på bensin, eller cashback på normale handler. Generelt så kan det være mye penger å spare på slike kredittkort, så vi anbefaler absolutt at man bruker de aktivt i mindre firmaer også.

Unngå private utlegg for de ansatte

Mange ansatte reiser mye i jobben, handler lunsj eller gjør innkjøp på vegne av bedriften. Har de ikke fått sitt eget kredittkort fra arbeidsgiveren, så blir de nødt til å legge ut gjennom vanlig lønn eller et privat kredittkort. Og det er slettes ikke alle som har økonomien til dette, og kanskje synes de dette er for flaut til å ta opp med sjefen. På denne måten kan hverdagen til en ansatt bli ødelagt gjennom utlegg på vegne av bedriften, noe som enkelt kunne ha vært løst dersom bedriften stilte opp med kredittkort.

Følgelig anbefales det alltid at man har en ordning med kredittkort i bedriften som de nødvendige ansatte har tilgang til for å gjøre utlegg til reiser, overnattinger, innkjøp og så videre.

Collector forbrukslån

Av og til har man et behov for ekstra penger, selv om man kanskje er flink til å spare penger i utgangspunktet. Kanskje er det et større prosjekt som oppussing eller lignende som står for døren. Da kan et forbrukslån fra Collector være gunstig, ettersom du her låner mellomstore summer til en gunstig rente. Det behøver slettes ikke koste skjorta å låne penger fra Collector!

Betingelser og vilkår for lånet

Collector Bank er en skandinavisk bank som har spesialisert seg på forbrukslån og lignende lånetjenester til sine kunder. Her kan du søke om å låne så lite som 20 000 kroner, eller så mye som 250 000 kroner på det meste. Intervallet er altså innenfor de mest normale lånesummene når nordmenn trenger penger til oppussing, reise, refinansiering og lignende, og følgelig er det ikke så rart at Collector forbrukslån er et av de mest populære i landet.

Effektiv rente ligger i snitt på lave 11,42 prosent når man låner 100 000 kroner. Husk at den effektive renten varierer på tvers av de individuelle søkerne – og lånesummen. Laveste nominelle rente på et forbrukslån fra Collector er 5,9 prosent, noe som er ekstremt lavt sammenlignet med de øvrige aktørene i bransjen. Dette inkluderer et etableringsgebyr på 495 kroner, og månedlig fakturaavgift på 35 kroner. Du kan bruke fra 2 til 15 år på å betale ned summer over 100 000 kroner, mens såkalte «smålån» på under 40 000 kroner må betales innen 10 år (og minst 2 år). Absolutt ikke dårlige betingelser!

Fordeler med forbrukslånet

Den aller største fordelen med forbrukslån fra Collector er at renten er veldig lav, samtidig som tilbakebetalingstiden er lang. Det gjør at de månedlige summene og avdragene ikke blir høye, og man kan ha en fleksibel nedbetaling som ikke koster skjorta. Med andre ord kan du pusse opp kjøkkenet eller badet selv om du ikke får utvidet boliglånet, og allikevel ikke ende opp med alt for store utgifter. En annen fordel er at du får svar på søknaden umiddelbart, der du blant annet får oppgitt effektiv rente og månedskostnad for lånet. Deretter tar det heller ikke lange tiden før lånet er utbetalt til din konto.

Søke om lån

For å søke om Collector forbrukslån er du nødt til å være minst 20 år gammel, og ha vært bosatt i Norge i minst to år. Du er også avhengig av å ha en årsinntekt på minst 200 000 kroner (før skatt) uavhengig av hvor mye/lite du skal låne. Du kan heller ikke ha betalingsanmerkninger når du søker om lån. Utover dette er det forholdsvis enkelt å legge inn en søknad elektronisk på nettsidene til Collector Bank.